TangoPuls

« Milonga Alegre

Missie

TangoPuls wil tango-dansers de gelegenheid bieden om te dansen op klassieke tango-muziek in een vriendelijke en open sfeer. Dit gebeurt met name door het organiseren van salons of milonga's. De salons hebben een klassiek traditioneel profiel. Dit betekent dat de dj's (bijna) uitsluitend tangomuziek uit het 'gouden tijdperk'( jaren 40' en de eerste jaren 50') en uit de zogenaamde 'nueva guardia' (jaren 20' en 30') zullen laten horen. De muziek zal gespeeld worden in tanda's en cortina's. De tanda's zijn de series van tango's, walsen of milonga's. De cortina's zijn korte stukjes muziek die de tanda's van elkaar scheiden. Cortina's zijn bedoeld als signaal om de vloer vrij te maken voor andere dansers of om van danspartner te wisselen. Maar natuurlijk kun je op dat moment ook besluiten even te ontspannen, met je danspartner te praten of iets te gaan drinken en te genieten van de dansers op de vloer.